צור קשר לוגו של יוטיוב אייקון של רמקול

השטרות בסדרה החדשה מציגים סטנדרטים מתקדמים של ביטחון, חדשנות ונגישות. הם נבדלים זה מזה בצבע ובאורך, ומשולבים בהם סימני ביטחון מתקדמים המיוצרים בטכנולוגיות מגוונות. סימני הביטחון משותפים לכל השטרות ותוכלו לראותם, לחוש אותם בידיכם, או לגלותם בעת הטיית השטר. נוסף על כך, השטרות כוללים סימנים ייעודיים שיסייעו לעיוורים ולבעלי לקויות ראייה להבחין בין עריכי השטרות בצורה טובה ובטוחה יותר מבעבר.