צור קשר לוגו של יוטיוב אייקון של רמקול

כלים והנחיות נוספות > שאלות ותשובותצור קשרמידע על החלפת השטרות

שאלות ותשובות

מדוע נדרש להחליף את השטרות?

החלפת שטרות אחת לכמה שנים, היא נוהג מקובל במדינות מפותחות, בעיקר עקב התיישנותם של סימני הביטחון שבשטרות וחשש מפני זיופים. סדרת השטרות הנוכחית של ישראל הוכנסה למחזור לפני כ-15 שנה, ולכן בנק ישראל מנפיק שטרות חדשים, המציגים סטנדרטים מתקדמים של ביטחון, חדשנות ונגישות.
למידע נוסף על סימני הביטחון בשטרות החדשים לחץ כאן

האם אוכל להמשיך ולהשתמש בשטרות הכסף שברשותי (שטרות מסדרה ב' של השקל החדש) לאחר שיונפקו השטרות החדשים?

גם לאחר הנפקת השטרות מהסדרה החדשה, יהיה ניתן להמשיך ולהשתמש בשטרות הכסף מהסדרה הנוכחית למשך תקופת מעבר ממושכת של כמה שנים, ובמהלכה יהיה אפשר להחליף את השטרות שבידי הציבור.

כיצד אוכל להחליף את השטרות שבידי לשטרות מהסדרה החדשה?

תהליך החלפת השטרות ייארך כמה שנים ולכן אין כל סיבה להילחץ. ככלל, ניתן להחליף את השטרות בסניפי הבנקים המסחריים, בבנק הדואר ובקופת הציבור שבבנק ישראל בירושלים. למידע על שעות פעילות הקופה בבנק ישראל לחץ כאן

האם יהיו שינויים בסולם העריכים של השטרות, בשוויים ובערכם?

בסדרת השטרות החדשה יונפקו שטרות בארבעת העריכים של הסדרה הנוכחית: 20 ₪, 50 ₪, 100 ₪ ו-200 ₪. בעת החלפת שטרות מהסדרה הנוכחית כאמור, יימסרו תמורתם שטרות חדשים בערך ובשווי זהה.

היכן ניתן ללמוד על השטרות החדשים ועל סימני הביטחון לציבור ששולבו בהם?

 • במגוון הפרסומים באמצעי התקשורת.
 • באתר האינטרנט של בנק ישראל, תחת לשונית: "סימני הביטחון על השטרות".
 • ביישומון (אפליקציה) שניתן להוריד למכשירי הסמארטפון והטאבלט הנפוצים (במכשירי Android & IPhone).
 • במוקד הטלפוני שמספרו 1-800-300-018.
 • באמצעות פנייה למחלקת המטבע בבנק ישראל.

האם השטרות החדשים נגישים יותר לבעלי לקויות ראייה?

כן. בשל חשיבות הנושא פעל בנק ישראל להגברת נגישות השטרות, ובכלל זאת:

 • השטרות החדשים נבדלים זה מזה באורכם, בהפרש של 7 מ"מ בין עריך לעריך.
 • השטרות נושאים סימני זיהוי ייחודיים לכל עריך, המודפסים בשולי השטר בדיו בולטת במיוחד, וניתנים למישוש.
 • הערך הנקוב מופיע על גבי השטרות פעמים אחדות ובניגודיות שונה (כהה על רקע בהיר ובהיר על רקע כהה).
 • גובה האות של הערך הנקוב המודפס על השטר גדול במיוחד (כ-20 מ"מ), הן ביחס לסדרה הקודמת והן ביחס לשטרות במדינות אחרות.
 • לכל שטר צבע דומיננטי אחד.
 • צבעי השטרות נחלקים לצבעים "חמים" ו"קרים".
 • נוסף על הסימנים לעיל, השטרות החדשים בצבע אדום ובצבע ירוק נושאים ספרות שונות בצורתם (20 ₪ ו-50 ₪) והשטרות החדשים הנושאים ספרות זהות (20 ₪ ו-200 ₪) נבדלים ככל הניתן בצבעם (אדום וכחול) ובאורכם (129 מ"מ בהשוואה ל-150 מ"מ).

מאיזה חומר יהיו עשויים השטרות?

כל השטרות בסדרה החדשה יהיו עשויים ממצע כותנה משודרג והוא צפוי להאריך את אורך חייהם ואת עמידותם בתנאי המחזור.

מדוע גם צבעו של שטר ה-50 ₪ החדש ירוק?

 • בחירת צבעי השטרות החדשים נעשתה מתוך מכלול שיקולים מקצועיים, בחינת הגישות המקובלות בעולם ולאחר התייעצות עם מומחים בתחום מהארץ ומהעולם.
 • בבחירת צבעי השטרות נדרש להשתמש בצבעי הבסיס: כחול, ירוק ואדום (RGB) המובחנים ביותר זה מזה, בתנאי תאורה שונים ולאורך זמן במחזור. בנוסף, בבחירת צבעי השטרות נשקלו גם שיקולים נוספים הנוגעים להתמודדות ומניעת זיופים.
 • במדינות דוגמת ישראל, בהן תוקף השטרות המוחלפים מוגבל בזמן (דוגמת סדרה ב' של השקל החדש המוחלפת כעת), עדיפה החלפת צבעי השטרות הישנים במטרה למנוע בלבול, הונאה ואובדן ערך לאחר תום התוקף של שטרות אלה.משכך, שטר ה-20 ₪ החדש נבדל בצבעו משטר ה-20 ₪ הישן, שטר ה-50 ₪ החדש נבדל מצבעו של שטר ה-50 ₪ הישן וכך הלאה.

כיצד אפשר להבחין בין השטר החדש בעריך 50 ₪ ובין השטר הישן בעריך 20 ₪ ?

 • השטר החדש שונה מהשטר הישן באופן מהותי, הן מבחינת עיצוב השטר, הן מבחינת סימני הביטחון המשולבים בו והן מבחינת המגע של נייר השטר.
 • שטרות הסדרה החדשה, לרבות דיוקן הדמות שעל השטר, מעוצבים ומודפסים בצורה אופקית (landscape) להבדיל משטרות הסדרה הנוכחית המעוצבים ומודפסים בצורה אנכית (portrait).
 • סימני הביטחון בשטרות החדשים עודכנו והוחלפו בסימנים מתקדמים ובולטים לעין, לעומת שטרות הסדרה הנוכחית. סימני ביטחון אלה מקלים את ההבחנה בין השטרות החדשים לישנים.

אילו אישים מופיעים על גבי השטרות החדשים?

 • סדרת השטרות החדשה נושאת את דמויותיהם של אישים בולטים בתחומי השירה והספרות, אשר סיפור חייהם, יצירתם ופועלם שזור בסיפור תקומתה הלאומית של מדינת ישראל. זאת על מנת להנחיל בקרב הדורות הבאים את יצירתם, פועלם ותרומתם של אישים אלה לתרבות בישראל.
 • בשטר 20 ₪ מופיעה דמותה של רחל המשוררת, בשטר 50 ₪ מופיעה דמותו של שאול טשרניחובסקי, בשטר 100 ₪ מופיעה דמותה של לאה גולדברג ובשטר 200 ₪ מופיעה דמותו של נתן אלתרמן.
 • סדר הופעת הדמויות על השטרות נקבע כרונולוגית על פי תאריך הפטירה, מהמוקדם ביותר (המשוררת רחל) למאוחר ביותר (נתן אלתרמן).

כיצד נקבעו האישים המופיעים על גבי השטרות החדשים?

בבחירת הדמויות שעל גבי השטרות החדשים נועץ נגיד בנק ישראל בוועדה ציבורית, הוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון שבראשה עומד שופט ביהמ"ש העליון בדימוס יעקב טירקל. הדמויות שנבחרו לבסוף אושרו על ידי המועצה המנהלית של בנק ישראל ועל ידי הממשלה.

כיצד נבחר העיצוב של השטרות החדשים?

 • עיצובם של השטרות החדשים נבחר, לראשונה בתולדות בנק ישראל, באמצעות תחרות עיצוב פומבית, שהתנהלה בעילום שם, ובה השתתפו יותר מ-80 אמנים ומעצבים גרפיים מישראל.
 • בבחירת העיצוב נעזר הנגיד בוועדת מיון מקצועית שכללה מעצבים גרפיים מהשורה הראשונה בישראל, ובוועדה הציבורית לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון שבראשה עומד שופט ביהמ"ש העליון בדימוס, יעקב טירקל.
 • העיצוב הנבחר אושר על ידי המועצה המנהלית של בנק ישראל ועל ידי הממשלה.
 • השטרות החדשים עוצבו על ידי המעצבת אסנת אשל.

האם עלות הייצור של השטרות החדשים גבוהה מזו של השטרות הנוכחיים?

כן. עלות הייצור של השטרות החדשים גבוהה מעט יותר בשל שילובם של סימני ביטחון מתקדמים ובשל השיפור במצע השטר. מנגד, שיפור מצע השטר צפוי להביא לידי חיסכון בעלויות ההנפקה, בעקבות הארכת משך חיי השטרות החדשים במחזור.

מהם מועדי הנפקת השטרות החדשים למחזור?
 • שטר ה-50 ₪ הונפק בחודש ספטמבר, 2014.
 • שטר ה-200 ₪ הונפק בחודש דצמבר, 2015.
מתי ייכנסו למחזור יתר השטרות החדשים?

תהליך החלפת השטרות ייארך כמה שנים וייעשה בהדרגה. בשנים הבאות יוחלפו כל עריכי השטרות הנוכחיים (מסדרה ב' של השקל החדש) בשטרות חדשים (מסדרה ג' של השקל החדש). השטר הבא שיוחלף יהיה השטר בעריך 100 ₪ וצבעו יהיה כתום.